Italiensk Lyrisk Diktion VT 2020

0kr

Kursdatum: 3/04 – 31/06

Sista ansökningsdag är 2:a april 2020.


  • Fyll i dina personuppgifter. Kontrollera att alla uppgifter stämmer, särskilt ditt personnummer!
  • Du får en kursplats så fort vi tagit emot din ansökan. En bekräftelse skickas till dig via email.
  • Alla instruktioner och inloggningsuppgifter skickas till dig på kursens första dag – 3:e april.